Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 152243
Prináleží k Objednávke č. 522
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) zelenina
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 695,99 €
Dátum doručenia faktúry 8.6.2015
Dátum zaplatenia faktúry 5.7.2015
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov J.TRANS TRADE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Jarmočná 2
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36172219
DIČ/DRČ 2020038768
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.