Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 365414
Prináleží k Objednávke č. 705-32-2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 136,80 €
Dátum doručenia faktúry 2.6.2015
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov GLOBUS spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Lieskovská cesta 472, 960 01 Zvolen
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OR OS BB, odd. Sro, vl.č. 720/S
IČO 31571697
DIČ/DRČ 2020475292
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.