Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 388/2015
Prináleží k Objednávke č. 286/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 45,56 €
Dátum doručenia faktúry 19.5.2015
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Peter Macura - lacné notebooky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kálnica 412
Právna forma Živnosť
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 46669906
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.