Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 201506
Prináleží k Objednávke č. 81/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žalúzie
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 43,20 €
Dátum doručenia faktúry 12.3.2015
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov LUNAP - Gabriel Čomor
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby 935 67 Nýrovce č. 212
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 46848339
DIČ/DRČ 1085347549
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.