Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1101566773
Prináleží k Objednávke č. 26
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Aktualizácia SPRÁVNY PORIADOK - komentár.
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 12,34 €
Dátum doručenia faktúry 5.2.2015
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Wolters Kluver s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31348262
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia KDF: 52/2015

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.