Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 010150111
Prináleží k Zmluve č. GR ZVJS-32-125/11-2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu Šagátova.
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 1 905,90 €
Dátum doručenia faktúry 21.1.2015
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov MET Slovakia, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Sasinkova 12, 81108 Bratislava
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 45860637
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia KDF: 23/2015

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.