Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo Fa 24001225
Prináleží k Objednávke č. 32/2014-2498
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 822,24 €
Dátum doručenia faktúry 16.10.2014
Dátum zaplatenia faktúry 13.11.2014
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ZELENINÁRI
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby L.Sáru 2, 84105 Bratislava
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 41635558
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh