Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 20140277
Prináleží k Objednávke č. 1674/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) zvonček bezdrôtový
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 11,51 €
Dátum doručenia faktúry 27.11.2014
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov TRIO - ELKO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby I.Krasku 1, 934 01 Levice
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 30000742
DIČ/DRČ 1020383628
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.