Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2151401084
Prináleží k Objednávke č. 465
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Železný materiál pre potreby ubytovacieho zariadenia GR ZVJS Mlynská dolina.
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 651,56 €
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ENTO Želelziarstvo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Turbínova 1, 831 04 Bratislava
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OS BA I
IČO 35798505
DIČ/DRČ 2020235162
Číslo účtu 2620730409/110
Doplň. informácia KDF: 919/2014

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.