Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1378/14
Prináleží k Objednávke č. 1045/14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žaluzie
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 90,00 €
Dátum doručenia faktúry 16.12.2014
Dátum zaplatenia faktúry 18.12.2014
Forma zaplatenia Prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ELASTIC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kpt. Nálepku 810, 019 01 Ilava
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OS TN, v.č.13884/R
IČO 36329185
DIČ/DRČ 2020608964
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.