Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2014033
Prináleží k Objednávke č. 281
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žalúzie
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 51,00 €
Dátum doručenia faktúry 17.12.2014
Dátum zaplatenia faktúry 19.12.2014
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov EKO-OKNÁ Anna Mária Zajac
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Na Priekope 45, 010 01 Žilina
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 43093957
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.