Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 14/1083
Prináleží k Objednávke č. 553
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehliaca súprava
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 478,80 €
Dátum doručenia faktúry 25.11.2014
Dátum zaplatenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Cleaning, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OS BB 709/S
IČO 31571441
DIČ/DRČ 2020458033
Číslo účtu 1147643312/0200
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.