Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 20149103
Prináleží k Objednávke č. 1104
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Zviazanie kníh
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 24,00 €
Dátum doručenia faktúry 3.12.2014
Dátum zaplatenia faktúry 2.1.2015
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Remesloslužba VD
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Barčianska 66, 040 17 Košice
Právna forma Družstvo
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00168581
DIČ/DRČ 2020484345
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh