Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 14283
Prináleží k Zmluve č. 516
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Železiarsky tovar, rezač svorníkov
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 85,56 €
Dátum doručenia faktúry 12.12.2014
Dátum zaplatenia faktúry 1.1.2015
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Eduard Rimeš - Železiarstvo TGR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Horné Bašty 13, Trnava
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 33554315
DIČ/DRČ 1020333490
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.