Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 842197
Prináleží k Objednávke č. 498
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žiarové zinkovanie oceľovej konštrukcie
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 744,96 €
Dátum doručenia faktúry 11.12.2014
Dátum zaplatenia faktúry 19.12.2014
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Priemyselná 2/4430, Sereď
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35964294
DIČ/DRČ 2022086671
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.