Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2013114
Prináleží k Zmluve č. 11-40/32-2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 25 239,58 €
Dátum doručenia faktúry 8.12.2014
Dátum zaplatenia faktúry 10.12.2014
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov MET Slovakia, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Rajská 7, 811 08 Bratislava
Právna forma AS
Súd registrácie/Registrový orgán OS Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č.:5118/B
IČO 45860637
DIČ/DRČ 2023117107
Číslo účtu SK1152000000000012166374
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.