Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo OF41245343
Prináleží k Objednávke č. 274
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) zvončeky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 36,00 €
Dátum doručenia faktúry 8.12.2014
Dátum zaplatenia faktúry 10.12.2014
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov DIGICOM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Predmestská 81, 010 01 Žilina
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36003107
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.