Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 110624
Prináleží k Objednávke č. 16-69-0/32-2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žhaviaca sviečka
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 59,86 €
Dátum doručenia faktúry 5.12.2014
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Autobenex sro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OS BB 10859/S
IČO 36641791
DIČ/DRČ 2022070182
Číslo účtu 2628098508/1100
Doplň. informácia hodnota plnenia s DPH

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.