Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2014917791
Prináleží k Zmluve č. 13/11-14
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 58,20 €
Dátum doručenia faktúry 20.11.2014
Dátum zaplatenia faktúry 30.11.2014
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov CHRIEN, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Lieskovská cesta 13, Zvolen
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OS BB, odd. Sro, vložka č. 3763/S
IČO 36008338
DIČ/DRČ 2020477613
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.