Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1413056
Prináleží k Objednávke č. 538
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehlička 3ks, kanvica 4ks
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 119,92 €
Dátum doručenia faktúry 25.11.2014
Dátum zaplatenia faktúry 9.12.2014
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Euronics TPD - František Majtán
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Palmova 61, 851 10 Bratislava
Právna forma Živnosť
Súd registrácie/Registrový orgán OU Bratislava V, ŽR č.105-8916
IČO 11790547
DIČ/DRČ 1020207815
Číslo účtu 2625252071/1100
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.