Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 140533
Prináleží k Objednávke č. 16-537-P/32-2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 537,95 €
Dátum doručenia faktúry 12.11.2014
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
Právna forma spol. s r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OS Nitra, vložka číslo 2936/N
IČO 31409890
DIČ/DRČ 2020408984
Číslo účtu 2621291372/1100
Doplň. informácia hodnota plnenia s DPH

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.