Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 140534
Prináleží k Objednávke č. 16-538-P/32-2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 353,21 €
Dátum doručenia faktúry 12.11.2014
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov POZANA MASO s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pribinova 176, 96001 Zvolen
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36059056
DIČ/DRČ 2020065388
Číslo účtu
Doplň. informácia hodnota plnenia s DPH

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.