Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1200340114
Prináleží k Objednávke č. 43
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Lôžko kovové poschodové s rebríkom.
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 9 215,50 €
Dátum doručenia faktúry 22.9.2014
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ÚVTOS Sučany
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby poštový priečinok 29, 036 01 Martin
Právna forma rozpočtová organizácia
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00738361
DIČ/DRČ 2020603486
Číslo účtu
Doplň. informácia KDF: 663/2014

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.