Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 3100080455
Prináleží k Objednávke č. 2/089-2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 76,66 €
Dátum doručenia faktúry 24.9.2014
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Europapier Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava 5
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán Okresný súd Bratislava 1
IČO 17330815
DIČ/DRČ 2020299413
Číslo účtu 1003055263/1111
Doplň. informácia Tlačiareň

Zoznam príloh