Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 141103380
Prináleží k Objednávke č. 550/LRS-S/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 154,22 €
Dátum doručenia faktúry 11.9.2014
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov CHRIEN, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Lieskovská cesta 13, Zvolen
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OS BB, odd. Sro, vložka č. 3763/S
IČO 36008338
DIČ/DRČ 2020477613
Číslo účtu
Doplň. informácia plnenie je vrátane DPH

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.