Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 6/2014
Prináleží k Zmluve č. 7-36/32-2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehlič korytový
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 3 170,00 €
Dátum doručenia faktúry 27.8.2014
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov RM Gastro - JAZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 34153004
DIČ/DRČ 2020181471
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.