Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 83114
Prináleží k Objednávke č. SB 2014/2069
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žiarovka, rozdvojka
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 178,50 €
Dátum doručenia faktúry 23.6.2014
Dátum zaplatenia faktúry 19.7.2014
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ELTRA - ELMAT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Bardejovska 32, Prešov , 08006
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36455253
DIČ/DRČ SK2020006593
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.