Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 978(201451519)
Prináleží k Objednávke č. 772
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žlav,perá začahovacie
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 25,93 €
Dátum doručenia faktúry 3.7.2014
Dátum zaplatenia faktúry 8.7.2014
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov TATRACOM-FERRO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Centrum II.70/1, 01841 Dubnica nad Váhom
Právna forma spol.s.r.o
Súd registrácie/Registrový orgán OS TN v.č.2458/R
IČO 31595014
DIČ/DRČ 2020436649
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.