Adresy a telefónne čísla ústavov ZVJS

Generálne riaditeľstvo

Šagátová ulica č.1
813 04 Bratislava

tel.: 02 / 208 31 111
fax: 02 / 208 31 696


 

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Komenského 7
975 28 Banská Bystrica

tel.: 048 / 412 34 90
fax: 048 / 415 46 28

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Sládkovičova 80
974 05 Banská Bystrica - Kráľová
tel.: 048 / 416 10 06
fax: 048 / 416 14 12

 

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Chorvátska 5
812 29 Bratislava

tel.: 02 / 208 32 111, 02 / 208 31 111
fax: 02 / 555 77 755

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Dukelská štvrť č. 941/10
018 41 Dubnica nad/Váhom

tel.: 042 / 442 79 32
fax: 042 / 442 79 35

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

priečinok 72
918 65 Trnava 1

tel.: 033 / 553 30 04-6
fax: 033 / 553 30 03

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Mierové nám. č. 1
019 17 Ilava

tel.: 042 / 446 54 32-3  
fax: 042 / 446 53 17

 

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Florianska 18
041 42 Košice

tel.: 055 / 2831 111
fax: 055 / 2831 900-1

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Budovateľská 1
040 15 Košice - Šaca

tel.: +421/55/2832111
fax: +421/55/2832901

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Námestie Štefana Kluberta č.6
054 28 Levoča

tel.: 053 / 451 06 45-7
fax: 053 / 451 06 49

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Gucmanova 19/670
920 41 Leopoldov

tel.: 033 / 734 29 30
fax: 033 / 735 10 09

 

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Cintorínska 3
950 50 Nitra 1

tel.: +421/37/2832711, +421/37/2832105
fax: +421/37/6528358

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Vašinova 124/5
950 61 Nitra - Chrenová

tel.: 037 / 653 65 37
fax: 037 / 733 65 41

 

Ústav na výkon väzby

Ul. Kpt. Nálepku 1
081 13 Prešov

tel.: 051 / 773 19 35-7 ústredňa
tel.: 051/ 7734545 – vedľajšie hospodárstvo
tel.: 051/4521088 , 051/4521090 – oddelenie výkonu trestu Sabinov

fax: 051 / 773 2 885 - ústredňa, administratívne odd
fax: 051/4521081 – oddelenie výkonu trestu Sabinov
 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Dončova 6
034 01 Ružomberok

tel.: 044 / 432 40 35-6
fax: 044 / 432 98 14

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých

priečinok 29
036 63 Martin

tel.: 043 / 422 27 20-2
fax: 043 / 422 25 86

 

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Súdna 15
911 96 Trenčín

tel.: 032 / 652 85 03
fax: 032 / 652 85 03

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

priečinok 42/VD
937 01 Želiezovce

tel.: 036/ 771 11 70
fax: 036 / 771 19 39

 

Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody

Hlboká cesta 21
010 24 Žilina

tel.: 041/ 565 02 42
fax: 041 / 565 02 46